user_mobilelogo

15.1.2019


RADON V DOMECH IIZa poslední roky se na nás obrací celá řada klientů a tato problematika nabývá na intenzitě, a to ze dvou různých důvodů. Tím prvním je, že prodávající si nepředávají žádné informace o skutečném technickém stavu nemovitosti s odvoláním na to, že kupující je přece smluvně zavázán, že byl s technickým stavem seznámen, ačkoliv tomu tak nebylo. Zde záleží na tom, co kupující klient začne řešit, zda faktické vady či pouze zvýšené opotřebení.


Druhým důvodem je fakt, že čím dál více klientů dostává nabídky na tzv. zpětné kontroly nemovitostí od různých podnikatelských subjektů, které tvrdí, že dokáží pro nemovitost zpracovat technický posudek, který prokáže na nemovitosti vady, které budou podkladem k jednání s původním vlastníkem o slevě z kupní ceny nemovitosti.
Těchto případů významně přibývá. Zatím co v roce 2015 jsme evidovali cca desítky případů za rok, v současné době jsou to stovky případů a soudních sporů o skryté vady,
které poškozují zájmy kupujících.


Jak dalece pracuje realitní trh s technickými informacemi ohledně nemovitostí? Realitní trh je třeba rozdělit na dvě části. V první z nich se pohybují vlastníci nemovitostí,
kteří se sami pokoušejí o prodej nemovitostí a nemají k tomu žádné specifické nástroje, zkušenosti či potřebné zázemí. Většinou se jedná o tzv. samoprodejce, kteří v případě neúspěchu vlastního prodeje nemovitosti posléze svěří svou nemovitost do rukou realitních kanceláří, kde jediným kritériem kvality služby je výše odměny za tyto služby kanceláři bez ohledu na záruky a kvality nabízených služeb. V těchto mantinelech působí cca 70 % realitního trhu, takže je zcela zřejmé, že pokud klient hledá
nejlevnější řešení prodeje či pronájmu své nemovitosti, zcela logicky se nesnaží pro tyto transakce zajistit jakékoliv zákonem dané podklady, a to včetně informací, které
by měly být tzv. předsmluvní.


Jak je dobré postupovat v případě, že se klient chystá na prodej nemovitosti? Proces prodeje nemovitosti není zcela jednoduchý. Pokud se v tomto bodě podíváme pouze na technické specifikace, je třeba, aby klient nechal vypracovat komplexní technickou zprávu o nemovitosti, zajistil aktuální a platné revizní zprávy, nechal vypracovat měření a vyhodnocení radonové zátěže a předal kupujícímu všechny tyto informace dříve, než kupující podepíše k dané transakci jakoukoliv smlouvu. Vedle toho je třeba kupujícímu
při prodeji předat i kompletní projektovou dokumentaci stavu nemovitosti či její pasportizaci. Pokud se na tento obsah informací podíváme, je jasné, že samotná příprava
na prodej nemovitosti zabere nějaký čas a bude stát i nějaké peníze. Ty se ale vyplatí.

Bohumír Kraus

Pokud Vás cokoliv dalšího zajímá, neváhejte nás kontaktovat. Rád se s Vámi sejdu u kávy, reality KRAB s.r.o.

zdroj:Radon Bulletin 2018

Kontakt

reality KRAB s.r.o.

 

tel:

email:

fb:

skype:

web:

 

IČO:

DIČ:

+420 607 969 531

info@realityKRAB.cz

reality KRAB s.r.o. 

reality KRAB - Bohumír Kraus

www.realityKRAB.cz

 

064 75 663

nejsme plátci DPH 

 

Newsletter

Kde jsme