user_mobilelogo
21. 03. 2015

Pronájmy bytů zdraží!?

Odpověď najdete v závěru. Nyní pár zajímavostí z toho, co nám přinesl nový občanský zákoník ohledně pronájmů.

Byt je cokoli

Pokud se pronajímatel s nájemcem dohodne, že „toto něco“ je obytný prostor, je to určeno k bydlení, ať je to cokoli.

Sankce nájemníkovi

Už žádné poplatky z prodlení či pokuty. Nájemník může být sankcionován maximálně úroky z prodlení, které jsou sjednoceny v nařízení vlády č. 351/2013 z 16. října 2013.

Kauce už není kauce

Existovala kauce ve výši trojnásobku, nyní byla zavedena jistota ve výši až šestinásobku nájemného.

Nájemce má nárok na úroky

Při skončení nájmu má nájemce právo na úroky z jistoty od jejího poskytnutí alespoň ve výši zákonné sazby. Nikde se však pořádně nedočtete, co znamená výraz „výše zákonné sazby“.

Zvíře v bytě

Nájemce má právo chovat v bytě zvíře (od myši po bernardýna Bohouše), nepůsobí-li chov pronajímateli nebo ostatním obyvatelům domu obtíže nepřiměřené poměrům v domě.

Další lidé v bytě

Nájemce si může vzít do bytu v podstatě kohokoli a vzít i další osoby do podnájmu. Pokud zde nemá trvalé bydliště, má povinnost to oznámit pronajímateli, ale trvalé bydliště dnes úřad odsouhlasí každému, kdo přinese nájemní smlouvu. Tudíž se za zády pronajímatele může dít v podstatě cokoli.

Doporučujeme v nájemní smlouvě alespoň jasně stanovit maximální počet osob.

Je lepší „pronajímat“ družstevní byt

Ano, protože § 2240 říká, že nájem družstevního bytu se uzavírá podle zvláštního zákona či stanov. Jinými slovy, pokud jde o podnájem družstevního bytu, pravidla občanského zákoníku se zde neaplikují (mohou se udělovat sankce, zakázat zvířata atd.).

Pokud by tedy všichni zájemci o pronájem znali nový OZ, budou si chtít spíše pronajímat byty ve vlastnictví, kde je nový OZ chrání. A naopak o byty družstevní bude zájem menší, protože na ten (podnájem) se občanský zákoník nevztahuje. Teoreticky by tak pronájem bytu ve vlastnictví mohl stoupnout na ceně.

Takové věci se ale dozví jen velmi malé množství lidí, protože většina z nich nemá ve svém okolí člověka, který by takové zajímavé odborné věci znal a sděloval. Vy ale takového člověka znáte :o)

 
Bohumír Kraus

 Pokud Vás cokoliv dalšího zajímá, neváhejte nás kontaktovat. Rád se s Vámi sejdu u kávy, reality KRAB s.r.o.

zdroj: chytry-web-maklere.cz

Kontakt

reality KRAB s.r.o.

 

tel:

email:

fb:

skype:

web:

 

IČO:

DIČ:

+420 607 969 531

info@realityKRAB.cz

reality KRAB s.r.o. 

reality KRAB - Bohumír Kraus

www.realityKRAB.cz

 

064 75 663

nejsme plátci DPH 

 

Newsletter

Kde jsme