user_mobilelogo

11. 01. 2016

Víte, kdy nemůžete odmítnout úpravy bytu prováděné pronajímatelem?

 

Pronajímatel se snaží udržovat byt v dobrém stavu tak, aby se v něm nájemci cítili útulně a příjemně. Občas vzniknou situace, kdy je potřeba z jakéhokoliv důvodu provést stavební úpravu takového bytu. Co to znamená pro nájemce? Dle zákona existují případy, kdy se v takovém případě musí nájemce podřídit. Jakmile by to pro něj ale znamenalo dočasné opuštění bytu, má nárok na přiměřené náhrady.

V jakých případech nesmíte odmítnout

Vždy je nejlepší, pokud se pronajímatel a nájemce společně dohodnou na všech podmínkách plánované úpravy bytu. Bohužel ne vždy se taková dohoda podaří dovést do stavu, kdy jsou obě strany spokojené a souhlasí. V těchto třech situacích ovšem nesmíte odmítnout.

První situací je například výměna kuchyňské linky, nebo starých oken za nové. Obecně nesmí úprava v bytě snižovat hodnotu bydlení a pro nájemce představovat větší nepohodlí.

Druhou situací je zásah vyššího orgánu. Můžeme si pod tím představit například rozhodnutí stavebního úřadu, pronajímatel tedy dostane příkaz od orgánu veřejné moci.

Poslední situací, kdy vám nezbude nic jiného, než souhlasit, je prevence před zraněním. Hrozí-li někomu zvlášť závažná újma, jako je například oprava a statické zajištění bytu po výbuchu plynu v sousedství, musíte takovou úpravu pronajímateli umožnit.

Nárok na náhradu

Protože může nastat i takový scénář, že kvůli rozsahu práce nebude možné po nějaký čas obývat pronajímaný byt, má pronajímatel povinnost oznámit vám všechny náležitosti minimálně tři měsíce dopředu. Pokud by došlo až k nucenému opuštění bytu na pár dní, máte právo požadovat přiměřenou náhradu nákladů, kterými se rozumí například peníze vynaložené při stěhování, zvýšené nájemné v provizorním bytě a další.

V opačném případě, kdy odmítnete uvolnit byt stavebním pracem, může pronajímatel podat žalobu a domáhat se soudního rozhodnutí.

 

Pokud Vás cokoliv dalšího zajímá, neváhejte mě kontaktovat. Rád se s Vámi sejdu u kávy.

 

zdroj: chytry-web-maklere.cz

Kontakt

reality KRAB s.r.o.

 

tel:

email:

fb:

skype:

web:

 

IČO:

DIČ:

+420 607 969 531

info@realityKRAB.cz

reality KRAB s.r.o. 

reality KRAB - Bohumír Kraus

www.realityKRAB.cz

 

064 75 663

nejsme plátci DPH 

 

Newsletter

Kde jsme